Koronavirus aktuailty postup od 18. 11. 2020 13.11.2020

Milí rodiče,

Dle nového ustanovení Ministerstva školství ze dne 11. 11. 2020 je od 18. 11. 2020 povoleno vzdělávání žáků škol dle §16 odst. 9, což je naše škola.

Na základě tohoto ustanovení zahajuje škola od 18. 11. 2020 svůj provoz a prezenční vzdělávání pro žáky všech tříd školy. K tomuto dni bude ukončeno distanční vzdělávání.

Škola bude i nadále dodržovat doporučení vztahující se k epidemiologickým požadavkům na provoz.

Organizace chodu školy a vyučování:

 • Žáci se budou vzdělávat v homogenních skupinách, tj. žáci se nebudou po celou dobu výuky míchat s žáky z jiných tříd.
 • Výuka bude vedena dle rozvrhu s výjimkou zpěvu v hudební výchově i v jiných hodinách. Hodiny TV budou nahrazeny vycházkou a pobytem na čerstvém vzduchu (v závislosti na povětrnostních podmínkách dejte dětem vhodné oblečení). Na 2. stupni budou prozatím zrušeny.
 • Z důvodu ochrany před případným přenosem nemoci, žádám rodiče, aby měly děti roušky a ty budou nosit po celou dobu výuky a pobytu ve škole. Každý žáky by měl mít minimálně dvě roušky na den, které má uloženy v igelitovém sáčku. Jeden sáček bude na čisté roušky a jeden na použité. Děti si budou v průběhu vyučování roušku měnit za čistou.
 • O dodržování výše zmíněného opatření bych Vás chtěl požádat, abychom zajistili větší ochranu všech žáků a zaměstnanců školy před případnou nákazou. Chci Vás tímto požádat, abyste toto opatření podpořili, i když není pro žáky našich škol striktně vyžadováno. Mám ovšem za to, že toto opatření může významně pomoci pro zdárný chod školy a případného výskytu a šíření onemocnění covid-19.
 • Samozřejmá je také časté mytí rukou a používání dezinfekce.
 • Je doporučeno větrání – 5 minut o každé přestávce a jednou uprostřed hodiny, proto prosím, aby děti měly i teplou mikinu, aby jim nebyla zima při větrání.
 • Nadále platí, že v případě, že dítě jeví příznaky infekčního onemocnění zejména kašel, rýma, horečka apod. nemá přístup do školy a do školy jej nevoďte.
 • Také platí, pokud se v rodině objeví pozitivní rodinný příslušník, dítě si nechte doma a postupujte dle nařízení krajské hygienické stanice (KHS). Domácí práci budete dostávat v týdenní plánech případně jinými kanály jako je e-mail, Google učebně, SeeSaw apod.

Organizace chodu školní družiny a školního klubu:

 • I provoz těchto zařízení je povolen, ovšem je potřeba dodržet homogenitu skupin dle tříd daných ročníků. Je to pro nás ovšem velmi organizačně a personálně náročné.
 • Z důvodu personálních bude fungovat školní družina pouze pro žáky 1. – 4. ročníku do 16:15. Budeme ovšem rádi, pokud se Vám podaří děti vyzvednout dříve kolem 15 hodiny. V případě, že bychom nebyli schopni družinu poskytovat, musel bych její činnost ještě omezit, ale uvidíme, jak se ná to bude dařit.
 • Pro starší žáky 5. ročníku prozatím nebude družina otevřena. Tito žáci budou muset po ukončení vyučování a po obědě opustit budovu školy.
 • Ranní družina bude fungovat od 6:30, pouze pro nejpotřebnější žáky. Pokud máte možnost přiveďte děti do školy od 7:30, kdy půjdou žáci rovnou do svých tříd a budou pod dohledem třídních učitelů.
 • Školní klub na 2. stupni bude probíhat pouze jako dohled mezi dopolední a odpolední výukou, s tím, že bude zachována homogenita tříd. Kroužek dřevěná dílna se nebude prozatím konat z důvodu docházky žáků více ročníků.

Organizace chodu školní jídelny-výdejny:

 • Žákům bude poskytována strava – svačinky a obědy.
 • Svačiny budou roznášeny do tříd a žáci si je sní ve své lavici.
 • Na obědy budou žáci chodit postupně po třídách, aby nedocházelo k míchání žáků.
 • V případě, že víte, že Vaše dítě do školy 18. 11. 2020 nenastoupí, zrušte si v aplikaci strava.cz dané obědy. Centrálně je pan kuchař již přihlásil dle stravovacích zvyklostí Vašich dětí s platností od středy 18. 11. 2020.

 

Mgr. René Macháč - ředitel školy