• Úvod
  • Školní projekty
  • Školní časopis
  • listopad 2018

Den otevřených dveří - Sv. Kateřina

Pozor sport - projektový den 1. stupně

Pozor start

Zeměpisný výlet Megonky

Dějepis praxí - První republika

České století projekt pro 2. stupeň