Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

RodFórky

Rodičovské fórum je vnímáno jako setkání zejména rodičů žáků, které mají otevřít téma vzdělávání dětí a žáků ve školách. Diskuse rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám této cílové skupiny, čímž se posléze otevře prostor i vlastní participaci žáků se zdravotním postižením. Rodiče tím získají místo pro vyjádření a diskusi o záležitostech týkajících se jejich dětí. Setkání tak umožní zástupcům rodičů prezentovat při oficiálních jednáních svou širokou zkušenost.

Projekt jsme slavnostně ukončili v září roku 2020.