Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Učení nás baví 2

Učení nás baví 2

Projekt byl pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012113 schválený MŠMT jako dotace z Operačního programu pro Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je finacován z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky a výsledků vzdělávání, na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráci a profesní rozvoj pedagogických pracovníků a podporu v zájmovém vzdělávání. Projekt bude realizován ve škole a školní družině, kde budeme pracovat v těchto aktivitách:

 • Tandemová výuka v ZŠ
 • Badatelský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projekt ve škole (ZŠ i ŠD)
 • Projekt mimo školu (ZŠ i ŠD)
 • Využití ICT v ZŠ (tablety iPad ve výuce)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT (ZŠ i ŠD)
 • Klub zábavné logiky a deskových her (ŠD)
 • Klub komunikace v cizím jazyce (ŠD)