Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

1. Přišel Mikuláš s čerty a anděly

a všichni byli zase hodní....
Další fotografie zde.

2. Vánoční besídka pro rodiče


3. Vystoupení v domově důchodců