Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Adaptační pobyt 4.-6.9. 2019

Od středy do pátku jsme společně s třídami VI. A, VII. A a VII. B strávili v rekreačním středisku Budoucnost v Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsme se při různých aktivitách seznamovali nejen s vrstevníky, ale i s novými učiteli, kteří nás budou vyučovat na druhém stupni ZŠ. Vyzkoušeli jsme si stezku odvahy, vytrvalost při zdolání vrcholu Ondřejník, skupinové hry i sportovní aktivity, při kterých jsme poznávali nejen druhé, ale také své silné i slabé stránky :-)