Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Den hmyzu - projektový den

Projektový den věnovaný průřezovému tématu EVVO byl věnovaný hmyzu. Ve škole nás navštívil soukromý včelař, seznámili jsme se s různými zástupci hmyzí říše, vyrobili hmyzí hotely/domky i odznaky s hmyzí tematikou.