Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Pomáháme v zimě drobnému ptactvu

V letošním školním roce rozvíjíme průřezové téma Environmentální výchova, jehož součástí je i výroba ptačích krmítek a na jaře hnízdních budek. Některá krmítka jsou již rozmístěna v okolí školní budovy a jednotlivé třídy se střídají v pravidelném doplňování krmení.