tábor 3. den

tábor 3. den

tábor 4. den

tábor 4. den

tábor 5. den

tábor 5. den

tábor 1. den

tábor 1. den

tábor 2. den

tábor 2. den

  • Úvod
  • Předškoláci
  • Logohrátky

Pod vedením pedagogů s dlouholetou logopedickou praxí!

Pro děti od 4 do 7 let.

Hravou formou budeme procvičovat a rozvíjet:

  • dechová a artikulační cvičení
  • jemnou a hrubou motoriku
  • zrakové a sluchové vnímání
  • prostorovou orientaci
  • rytmizaci a melodizaci
  • grafomotoriku
  • slovní zásobu, mluvní aktivitu

Kdy: každé úterý od 15 do 16 hodin

Kde: budova Aviatiků 462, OV - Hrabůvka.

Cena za 10 lekcí je 1000,- Kč.

Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy, rytmické nástroje, interaktivní tabuli aj.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Paličková, tel. 602 432 651, m.palickova@zs-klokanek.eu