Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Be ROCK(Y)! 2022/2023
  • Mediální gramotnost

Víme, že k budování i zachování duševního zdraví a psychické rovnováhy slouží mimo jiné i schopnost kritického myšlení a dovednost orientovat se v online světě plném informací. Zejména pak dovednost rozlišovat a adekvátně nakládat s dezinformacemi, které jsou dnes na internetu velmi běžné. Čemu na sociálních sítích můžeme vlastně věřit? Jak poznáme, že je nějaký obrázek zfalšovaný? Jak se vyhnout mylným informacím a nenechat se oklamat? Jak vlastně fungují sociální sítě?

O tom a mnohém jiném se naši žáci 2. stupně dozvídali dne 10. 10. 2022 v rámci vzdělávacího workshopu připraveného lektorkou ze spolku Zvolsi.info. Více informací o zaměření této organizace naleznete na jejích stránkách.


Ve středu dne 7. 12. 2022 čekala na naše žáky 2. stupně úniková hra vedená lektorem z organizace Fakescape!, která je poučila o mediální gramotnosti a ověřila, zda dokážou nástrahám internetu a fakenews uniknout, anebo se nechají nachytat. Můžeme s potěšením říct, že většině žáků se to zdárně podařilo. 
Potvrdila se aktuálnost tohoto tématu a nezbytnost rozvíjet kritické myšlení žáků, a s vědomím toho se budeme této oblasti i nadále věnovat.


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje