Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • JISKRA aneb Duševní vzpruha pro učitele 2022/2023
  • Školení a semináře

Zvládání náročných a krizových situací, krizová intervence ve škole, práce se žákem nebo třídou v krizi, podpora duševního zdraví dětí a třídních kolektivů i duševní wellbeing a zdraví pedagogů samotných - to jsou hlavní témata, která naše kolegy a kolegyně z pedagogického sboru zajímají a rádi by se v těchto tématech o něco více posunuli, rozvinuli a podpořili.

Velmi nás těší, že se nám díky projektu JISKRA aneb Duševní vzpruha pro učitele podpořeného MSK podařilo dojednat seminář na téma "Zvládání krizových situací ve škole", který se uskutečnil ve čtvrtek 24. 11. 2022 v odpoledních hodinách a byl veden zkušeným odborníkem z praxe (školní psycholog a krizový intervent z Krizového centra Ostrava). V rámci setkání jsme se obeznámili s tématem krize a jejím průběhem, co s námi lidmi krize dělá po stránce tělesné, myšlení a emocí, jak reagovat na člověka nacházejícího se v psychické krizi, ale také jak vhodně ošetřit druhého i nás samotné v kontaktu s agresivním nebo jinak náročným jedincem.

Věříme, že si v tématu každý z našich pedagogických pracovníků našel to, co mu bude užitečné, ať už při výkonu jeho pedagogického povolání, ale i v osobním životě.Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje