Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • JISKRA aneb Duševní vzpruha pro učitele 2022/2023
  • Skupinová supervize

Rádi bychom podpořili naše pedagogické pracovníky v rovině profesní i osobní a chápeme, že tyto dvě životní oblasti nelze v práci jednoznačně oddělit, neboť jsou vzájemně provázané. V rámci projektu s názvem JISKRA aneb Duševní vzpruha pro učitele budou mít možnost v průběhu celého roku zúčastnit se několika setkání skupinové supervize.

O co v rámci supervize vlastně jde?

Supervizní setkání pro zájemce z řad kolegů budou vedena externím supervizorem, tedy člověkem s odpovídajícím vzděláním a výcvikem, který není dotčen tím, jak to u nás ve škole funguje, a tudíž dokáže vést společnou diskuzi nezávislým a nezaujatým způsobem a směřovat ji tak, aby byla pro účastníky co nejužitečnější. Supervize jako taková je označována jako pomoc pomáhajícím profesionálům a prostřednictvím rozhovoru obsahujícího podnětné otázky umožňuje supervidovaným možnost široké reflexe.

Aby měla supervize smysl, účast na ní bude pro naše kolegy zcela dobrovolná. Samozřejmostí je také zajištění bezpečného prostoru a důvěrnosti celého setkání. Věříme, že jim supervizní setkání přinese obohacení a právě to, co budou potřebovat.


DRUHÝ BĚH SKUPINOVÝCH SUPERVIZÍ PRO NAŠE PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY MÁME ZA SEBOU.


PRVNÍ BĚH SKUPINOVÝCH SUPERVIZÍ PRO NAŠE PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY JIŽ PROBĚHL.


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje