Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní projekty
  • JISKRA aneb Duševní vzpruha pro učitele 2022/2023
  • Skupinová supervize

Rádi bychom podpořili naše pedagogické pracovníky v rovině profesní i osobní a chápeme, že tyto dvě životní oblasti nelze v práci jednoznačně oddělit, neboť jsou vzájemně provázané. V rámci projektu s názvem JISKRA aneb Duševní vzpruha pro učitele budou mít možnost v průběhu celého roku zúčastnit se několika setkání skupinové supervize.

O co v rámci supervize vlastně jde?

Supervizní setkání pro zájemce z řad kolegů budou vedena externím supervizorem, tedy člověkem s odpovídajícím vzděláním a výcvikem, který není dotčen tím, jak to u nás ve škole funguje, a tudíž dokáže vést společnou diskuzi nezávislým a nezaujatým způsobem a směřovat ji tak, aby byla pro účastníky co nejužitečnější. Supervize jako taková je označována jako pomoc pomáhajícím profesionálům a prostřednictvím rozhovoru obsahujícího podnětné otázky umožňuje supervidovaným možnost široké reflexe.

Aby měla supervize smysl, účast na ní bude pro naše kolegy zcela dobrovolná. Samozřejmostí je také zajištění bezpečného prostoru a důvěrnosti celého setkání.


PRVNÍ SKUPINOVÁ SUPERVIZE PRO KOLEGYNĚ Z 1. STUPNĚ JIŽ PROBĚHLA.


První skupinová supervize pro naše druhostupňové kolegy a kolegyně se uskuteční dne 8. 12. 2022. Srdečně je zveme!


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje