Antistresák

Antistresák

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Halloween

Halloween

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Školní projekty
  • NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši 2021
  • LISTOPAD - téma: RELAXACE a RELAXAČNÍ TECHNIKY

V měsíci listopadu jsme v rámci projektu NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši navázali na téma předchozího měsíce (stres a jeho zvládání) a tentokrát jsme se věnovali způsobům relaxace a relaxačním technikám. S našimi žáky 2. stupně jsme pátrali po odpovědích na otázky typu co je to vlastně relaxace, jakým způsobem se dá duševně a fyzicky odpočívat, jaké jsou podmínky vhodné pro relaxaci, proč je vůbec dobré a užitečné relaxovat a jaké relaxační techniky existují. Během workshopu jsme si společně vyzkoušeli vybrané relaxační techniky - konkrétně mindfulness (se zaměřením na smysly - hmat a čich) a expresivní techniky typu arteterapie a a muzikoterapie. Pro správnou atmosféru a naladění na relaxační cvičení nám posloužily svíčky, aromalampa, meditační sedáky a v neposlední řadě relaxační hudba. Jak jsme to vše skloubili dohromady Vám prozradí fotokoláže.


Zajímavé materiály k tématu relaxace naleznete v souborech ke stažení (viz níže).


POZOR, POZOR! Máme tady druhou dobrovolnou výzvu měsíce!

Měsíc listopad je v rámci našeho projektu měsícem plným relaxace. A listopadová výzva tedy nemůže být jiná. Co jsme si tentokrát pro naše žáky a učitele 2. stupně připravili?


Pro všechny, kdo si relaxační pomůcku vyrobí, čeká drobná odměna! Až do pondělí 22. listopadu tak můžete směle tvořit. Těšíme se na Vaše relaxační a antistresové výtvory!


PROJEKTOVÝ DEN "UŽIJ SI RELAXACI" - úterý 23. 11. 2021

V závěru měsíce listopadu se naší školou nesla atmosféra pohody, kterou jsme si navodili v rámci projektového dne s názvem "Užij si relaxaci." Pro naše žáky 2. stupně jsme ve spolupráci s učiteli připravili dopolední relaxační program plný bohatých a různorodých aktivit spojených s tématikou klidu, relaxace a duševního odpočinku. Cílem bylo navodit ve škole příjemnou atmosféru, nabídnout žákům možnost vyzkoušet si různé relaxační techniky a kreativní činnosti vedoucí k psychickému uvolnění a zklidnění, zpomalit a načerpat síly, což je v této rušné a neklidné době velmi zapotřebí pro všechny z nás. Program tohoto dopoledne zahrnoval pět různorodých stanovišť. Žáci si zacvičili jógu, která byla vedena naším panem ředitelem, vyzkoušeli si aktivní muzikoterapii za využití bubnů a jiných hudebních nástrojů, měli možnost zažít klidnou atmosféru při šálku dobrého čaje a navodit duševní klid pomocí relaxační techniky progresivní svalové relaxace a čekalo je také kreativní tvoření - modelování z domácí vánoční modelíny a výroba vlastního spinneru. To vše naši žáci zakusili v rámci tohoto projektového dne.

Projektový den měl u našich žáků velký úspěch, jak nám sdělili ve zpětnovazebním dotazníku po skončení relaxačního dopoledne. Stejně tak i my dospělí hodnotíme tuto akci jako vydařenou, užili jsme si to společně se žáky a vnímáme, že tento projektový den splnil svůj účel, což nás velmi těší!Soubory ke stažení