Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

  • Úvod
  • Školní projekty
  • NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši 2021
  • O projektu

Díky dotačnímu programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022“ Moravskoslezského kraje jsme získali finanční podporu pro realizaci projektu s názvem NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši. Tento projekt je primárně zacílen na žáky a pedagogy 2. stupně. Uvědomujeme si nezbytnost podpory duševního zdraví našich žáků a pedagogů, obzvláště v dnešní nejisté době, a proto během celého letošního roku budeme realizovat aktivity vedoucí k rozvoji jejich psychické odolnosti, nastolení a udržování psychické pohody a péči o duševní rovnováhu nás všech.