Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Dřevěná dílna

Spolufinancováno z rozpočtu SMO 60000,-

Cílem projektu je umožnit dětem získat praktickou zkušenost s nářadím a nástroji, zvýšit úroveň manuální zručnosti, ověřit si vztah k technice. Tím chceme rozvíjet schopnost řízení, zvýšení finanční gramotnosti, komunikace a spolupráce v týmu. 2x měsíčně nabídnou dětem práci se dřevem.