Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit žákům praktickou zkušenost s organizací akce s mezinárodním přesahem a vzájemné předávání zkušeností z českého a polského školního prostředí s důrazem na rozvoj komunikačních a jazykových kompetencí. Tématem organizované akce je ochrana hmyzu v přírodě, která bude navazovat na úspěšnou ostravskou akci Den hmyzu.