Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Učení nás baví 3

Učení nás baví 3

Projekt byl schválen pod reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021094 MŠMT jako dotace Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Jedná se již o třetí navazující projekt tzv. Šablony, jehož cílem je rozvoj základních škol formou zjednodušených projektů. V naší škole cílí projekt na spolupráci pedagogů a podporu žáků. Projekt je ve školním roce 2021/2022 zaměřen na tyto šablony:

  • Tandemová výuka - výuka dvou učitelů ve třídě, společná příprava, realizace a rexlexe výuky, rozvíjí spolupráci pedagogů s kladným dopadem na vzdělávání žáka
  • ICT ve vzdělávání - pořízení 10 iPadů pro každého žáka třídy a jejich následné využití ve výuce, rozvoj digitální gramotnosti žáků, ale i učitelů
  • Projektový den ve výuce - povinná šablona, příprava a vedení projektového dne s pomocí odobrníka z praxe. Zaměřeno na polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podporu podnikavosti nebo podporu kariérového poradenství
  • Klub pro žáky ZŠ - volnočasové aktivity pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub ICT, čtenářský klub, klub občasnského vzdělávání a demokratického myšlení
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neśpěchem - cílem je podpořit žáky ohrožené školním neůspěchem, zlepšit jejich vzdělávací strategie, upevnění učiva a výstupů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání