Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

Výsledky zápisu 1. třída 2024/2025 2.5.2024

Milí zájemci o 1. třídu naší školy,

pro příští školní rok 2024/2025 byly do 1. třídy přijaty děti pod těmito registračními čísly:

01/24
02/24
03/24
04/24
06/24
07/24
09/24
10/24
11/24
13/24
15/24
17/24
18/24
20/24
22/24
23/24

V případě, že jste nenašli registrační číslo Vašeho dítěte, budete v nejbližších dnech vyrozuměni dopisem o tom, že Vaše dítě bohužel nebylo přijato k základnímu vzdělávání v naší škole.

Informace pro rodiče přijatých dětí:
Vaše dítě bylo přijato do 1. třídy naší školy. Mou povinností je v průběhu měsíce května informovat o tomto spádovou školu, kterou jste uvedli v žádosti o přijetí. V případě, že jste se rozhodli, že do 1. třídy naší školy nenastoupíte, prosím, abyste tuto skutečnost neprodleně oznámili na můj e-mail r.machac@zs-klokanek.eu nebo telefon 771 110 591.
Informační schůzka k informacím ohledně nástupu do 1. třídy proběhne v měsíci červnu. Na schůzku budete pozváni e-mailem.
Budete-li chtít již v předstihu nakupovat nějaké věci na začátek školního roku, pořiďte pouze aktovku a pouzdro. Ostatní věci dostanou děti od školy, podrobnosti se dozvíte na schůzce. 
Budu se těšit na setkání a budoucí spolupráci

Mgr. René Macháč

ředitel školy

Soubory ke stažení