Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

ADAPTAČNÍ POBYT (6. a 7. ročníky) 9.9.2022

V rámci projektu Be ROCK(Y)! se ve dnech 3. - 5. října 2022 bude konat výjezdní adaptační pobyt pro naše žáky 6. a 7. ročníku. Více informací o akci naleznete v záložce projektu.