Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Obecná doporučení

Milí rodiče,

v této záložce naleznete obecně platná doporučení, která Vám nebo Vašim blízkým mohou být v této době užitečná. Kromě toho v materiálech najdete rovněž i kontakty na jiné odborníky a instituce, které v tomto období pomáhají druhým a nechybí zde ani doporučení, jakým způsobem můžeme podpořit naše seniory.

Věřím, že pro Vás materiály budou podporou.

Vaše školní psycholožka